Blog

yangın merdiveni hangi binalarda zorunludur

Yangın merdiveni, çok katlı binalarda yangın anında güvenli tahliye sağlamak için zorunlu olan bir yapıdır. Bu nedenle, otel, apartman, hastane ve iş yerleri gibi yüksek katlı binaların yangın merdiveni bulundurması gerekmektedir. Yangın merdiveni, yangın anında kurtulmanızı sağlayacak önemli bir acil çıkış yoludur.

Yangın Merdiveni Hangi Binalarda Zorunludur?

Yangın merdiveni, yangın sırasında insanların güvenli bir şekilde binadan çıkmasını sağlayan önemli bir unsurdur. Bu nedenle, hangi binalarda yangın merdiveninin zorunlu olduğu konusu oldukça önemlidir. Peki, hangi binalarda yangın merdiveni zorunlu tutulmaktadır?

Yasa ve Yönetmelikler

Yangın merdiveni, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre, belirli binalarda zorunlu tutulmaktadır. Bu kanun kapsamında yangın merdiveni zorunluluğu, “afet riski altında bulunan veya bulunması muhtemel olan yapılar ile tarihî ve kültürel değeri olan yapıları” kapsamaktadır.

Ayrıca Türkiye’de binaların yangın yönetmeliği de mevcuttur. Bu yönetmelik, binalarda yangın merdiveni zorunluluğunun şekline, boyutlarına ve malzemelerine dair detaylı bilgiler içermektedir.

Hangi Binalarda Yangın Merdiveni Zorunlu Tutulmaktadır?

Yangın merdiveni zorunluluğu, binaların yapısına, boyutuna ve kullanım amaçlarına göre farklılık gösterebilir. Genel olarak aşağıdaki binalarda yangın merdiveni zorunlu tutulmaktadır:

  • Yüksek binalar: Belirli bir yüksekliğe sahip olan binalarda yangın merdiveni zorunludur. Bu yükseklik, bina kat sayısı, döşeme kotu yüksekliği ve zemin kotu yüksekliği gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
  • Kamu binaları: Hastaneler, okullar, belediyeler ve benzeri kamu binalarında yangın merdiveni zorunludur. Bu binaların acil durum planları da bulunmalıdır.
  • İş merkezleri: Ofisler, alışveriş merkezleri ve benzeri iş merkezlerinde yangın merdiveni zorunludur. Bu binaların insan trafiği yoğun olduğundan, yangın merdivenleri de buna uygun olarak tasarlanmalıdır.
  • Konutlar: Belirli bir kat sayısına veya yüksekliğe sahip olan konut binalarında da yangın merdiveni zorunludur. Bu binaların güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi için, yangın merdivenleri sık sık bakım ve kontrol edilmelidir.

Özet

Yangın merdiveni, afet riski altında bulunan veya bulunması muhtemel olan yapılar ile tarihî ve kültürel değeri olan yapılar gibi belirli binalarda zorunlu tutulmaktadır. Yüksek binalar, kamu binaları, iş merkezleri ve belirli bir kat sayısına veya yüksekliğe sahip konut binalarında yangın merdiveni zorunludur. Bu binaların yangın merdivenleri de tasarımından itibaren uygun şekilde yapılmalıdır.

Leave a comment